146-014S | 883 10-pk Reusable Gold Diamond Burs Round End Cylinder Shaped
146-014S | 883 10-pk Reusable Gold Diamond Burs Round End Cylinder Shaped

Available

Description

A package of 10 Flat End Cylinder Shaped 24k Gold Diamond Burs.